Qalcwise Marketplace

Zarządzanie wyposażeniem pracownika
Created by:eNovem
Free
Quality checked
Included: Future updates
Included: Support
Department: Administration
Industry: CrossIndustry
Languages: PL
Created: 2/28/2018
Last update: 2/28/2018
Apps in package:
Do you want to modify this app? Contact with author:
andrzej.bielecki@enovem.com
http://www.enovem.com
Zarządzanie przez administratora
Administrator wyposażenia może dodawać nowo zakupiony sprzęt, zlikwidować sprzęt, przypisać dany sprzęt do użytkownika lub wezwać do jego zwrotu.
Historia sprzętu
Każdy sprzęt ma automatycznie nadawany unikalny numer i aplikacja śledzi i raportuje wszystkie zdarzenia / przekazania sprzętu do momentu zakupu do jego likwidacji
Raportowanie statusu
W dowolnym momencie administrator może sprawdzić status wyposażenie danego pracownika wg jego najbardziej aktualnego stanu.
Description:

Aplikacja obsługuje następujące procesy:


 • Rejestrację nowego wyposażenia wraz z nadaniem nr identyfikacyjnego
 • Archiwizację i dystrybucję dokumentów (nr seryjny, faktura, gwarancje, instrukcja obsługi)
 • Przypisanie wyposażenia do pracownika (z potwierdzeniami i ścieżką autoryzacji)
 • Przekazanie między pracownikami (z autoryzacją dz administracji)
 • Likwidację wyposażenia (kradzież, uszkodzenia, zużycie) z protokołem
 • Wezwanie do zwrotu wyposażenia przez pracownika
 • Spersonalizowane i konfigurowalne notyfikacje poprzez email
 • Eksport raportów do pdf lub excela
 • Raporty ze statusu/historii danego wyposażenia
 • Raporty z listą aktualnego wyposażenia pracownika
 • Raporty z monitorowaniem „spraw w toku”
Release Notes:
wersja 1 aplikacji 
Comments: