Qalcwise Marketplace

FLOTA
Created by:eNovem
Free
Quality checked
Included: Future updates
Included: Support
Department: Administration
Industry: CrossIndustry
Languages: PL
Created: 4/1/2019
Last update: 4/1/2019
Apps in package:
Do you want to modify this app? Contact with author:
andrzej.bielecki@enovem.com
http://www.enovem.com/
Import billingu BP
Aplikacja pozwala na import pliku z billingu BP i zapis danych do bazy danych, a następnie na budowanie dowolnych raportów kosztowych i zużycia paliwa na jego podstawie.
Przypisanie pojazdu
Administrator floty przypisuje pojazdy do użytkowników w aplikacja a następnie może korzystać z raportów status pojazdów.
Raporty
Aplikacja zawiera szereg raportów dotyczących floty, w tym raport pokazujący historię użytkowania pojazdu. Aplikacja pozwala również na dodawania dowolnych raportów w oparciu o zapisane dane.
Description:

Aplikacja obsługuje procesy związane z administrowaniem flotą pojazdów służbowych w firmie.

 

Aplikacja pozwala na:

•              Dodawanie i edycję danych pojazdu

•              Rejestrację i raportowanie dokumentów związanych z pojazdem

•              Import billingu BP oraz raportowanie kosztów i przebiegów pojazdów

•              Manualne dodawania faktur kosztowych wraz z ich raportowaniem

•              Administrację danymi użytkowników pojazdów

•              Generowanie protokołów przekazania oraz  umowy użytkowania pojazdu

•              Import oraz eksport danych tabelarycznych z/do excela

•              Raportowanie wszystkich zdarzeń, kosztów oraz historii użytkowania pojazdu

Release Notes:
wersja 1.0
Comments: