Qalcwise Marketplace

Lista obecności i czas pracy
Created by:eNovem
Free
Quality checked
Included: Future updates
Included: Support
Department: HR
Industry: CrossIndustry
Languages: PL
Created: 9/24/2018
Last update: 9/24/2018
Apps in package:
Do you want to modify this app? Contact with author:
andrzej.bielecki@enovem.com
http://www.enovem.com
Prosty formularz dla pracownika
Pracownik rejestruje czas pracy, nieobecności i podróże służbowe za pomocą prostego formularza online oraz przesyła do zatwierdzenia.
Statystyki dla przełożonego i HR
Przełożony dysponuje informacjami o czasie pracy, nieobecnościach, delegacjach pracowników oraz w prosty sposób może filtrować i analizować potrzebne dane.
Raporty dla przełożonego i HR
Przełożony i HR dysponuje informacjami statusie wypełnienia przez pracowników zestawień z czasem pracy za każdy miesiąc.
Description:

Aplikacja obsługuje listę obecności oraz ewidencjonowanie czasu pracy pracowników wraz z obiegiem formularzy w organizacji, procesem zatwierdzenia i raportami. 

 

Aplikacja pozwala na:

•           Raportowanie przez pracownika czasu pracy, delegacji, nieobecności

•           Obieg zestawienia z czasu pracy do przełożonego i HR

•           Zatwierdzanie zestawienia z czasem pracy przez przełożonego

•           Bieżące wypełniania zestawienia przez pracownika

•           Podgląd przez pracownika stanu przepracowanych godzin

•           Możliwość alokacji czasu pracy do zadań, projektów, klientów

•           Raport dla kadr/przełożonego ze statusem zestawień pracowników
Release Notes:
wersja 1.0
Comments: