Qalcwise Marketplace

Ocena Kompetencji
Created by:eNovem
Free
Quality checked
Included: Future updates
Included: Support
Department: HR
Industry: CrossIndustry
Languages: PL
Created: 3/14/2018
Last update: 11/6/2019
Apps in package:
  • Ocena Pracownicza AnkietaPreview
  • OCENA PRACOWNICZA DEFINICJA BADANIAPreview
  • OCENA_PRACOWNICZA_RAPORTPreview
Do you want to modify this app? Contact with author:
andrzej.bielecki@enovem.com
http://www.enovem.com/
Dostosowanie badania do ocenianej osoby
Możliwość tworzenia list respondentów i wskazywania ich zależności z ocenianym. Dostępny wybór kompetencji adekwatnych do badania. Definiowane skale ocen i określany czas na wykonanie ankiety.
Prosta, szybka i intuicyjna ankieta
Respondent otrzymuje instrukcję i intuicyjną nawigację. Można korygować wcześniejsze odpowiedzi lub wracać do ankiety w późniejszym okresie, bez utraty danych.
Kompleksowe podsumowanie badania
Wyniki prezentowane w układzie sumarycznym oraz szczegółowym. Odpowiedzi są zanonimizowane. Interpretacja danych jest wspierana wykresami. Samoocena jest przedstawiana na tle pozostałych ocen.
Description:

Aplikacja przeznaczona jest dla Działów Personalnych do przeprowadzania ocen kompetencji w modelu 180° lub 360°.

W badaniu uczestniczą:

Osoba oceniana

 Przełożony

 Podwładni

Współpracownicy

W bazowej wersji badania oceniane są określone zachowania w ramach następujących kompetencji:

a)      Zarządzanie czasem i organizacja pracy

b)     Komunikatywność

c)      Przekazywanie i prezentowanie informacji

d)     Asertywność

e)     Współpraca

f)       Odporność na stres

 Możliwe jest również zamieszczanie pytań otwartych (max. 3).

Zdefiniowane badanie może być automatycznie dystrybuowane do wszystkich respondentów posiadających konta qalcwise (powiadomienia mailowe i na tablicy).

Wyniki ankiet są przedstawiane w formie łatwych do wygenerowania raportów (tabele i wykresy). Podsumowanie prezentują wyniki samooceny na tle ocen współpracowników. Raporty przedstawiają dane zagregowane. Identyfikacja konkretnego respondenta jest możliwa gdy w danej kategorii (przełożony, podwładny, współpracownik) występował tylko jeden ankietowany.

Release Notes:
brak
Comments: