Qalcwise Marketplace

Oceny pracownicze
Created by:Qalcwise
Free
Quality checked
Included: Future updates
Included: Support
Department: HR
Industry: CrossIndustry
Languages: PL
Created: 8/16/2016
Last update: 7/16/2018
Apps in package:
Przyjemny i ciekawy formularz
Podsumowanie osiągnięć pracownika odbywa się automatycznie. Pomijamy etap żmudnego ręcznego wyliczania ocen. To proste!
Graficzna prezentacja osiągnięć pracownika
Graficzna prezentacja pozwala nam trochę szerszej spojrzeć na cały wniosek, i jest o wiele ciekawsze niż zwykłe zestawienia.
Proste i efektywne workflow!
Koniec ze skomplikowanymi workflow które zawierają dużo czasu a nic nie wnoszą!W naszej aplikacji nie ma nic przypadkowego! Proste ale efektywne workflow to klucz do sukcesu!
Description:
Zarządzanie procesem ocen pracowniczych to ważny element w każdej organizacji  i nie powinien być bagatelizowany. Odpowiednie zarządzanie tym procesem sprawia, że pracownicy czują motywacje a co za tym idzie efektywność ich pracy wzrasta.  

Workflow w naszej aplikacji wygląda następująco:
1) Na początku roku pracownik spotyka się z przełożonym. Analizują oni plany na nadchodzący rok. Wszystkie plany zostają zapisane w naszej aplikacji na platformie Qalcwise. 
2)Zaakceptowane plany zostają zapisane. Wgląd do nich ma zarówno przełożony jak i pracownik który w trakcie roku może modyfikować plany jeżeli zajdzie taka potrzeba.
3) Pod koniec roku odbywa się drugie spotkanie, podsumowujące rok. Pracownik omawia z przełożonym co udało się osiągnąć i weryfikuje plany które zapisał w aplikacji.
4)Gotowa lista z osiągnięciami trafia do przełożonego, który ocenia efektywność i potencjał pracownika. 
5)Gotowy wniosek trafia do działu HR, który po weryfikacji wysyła wniosek do archiwum


Przykładowe plusy korzystania z naszej aplikacji dla:

PRACOWNIKA
  • Poczucie pewności w pracy
  • Docenienie jego pracy
  • Informacja zwrotna dotycząca pracy którą wykonuje

PRZEŁOŻONEGO
  • Kontrola pracy pracowników
  • Lepsze kontakty z pracownikami
  • Czytelna informacja o awansie/zwolnieniu pracownika

ORGANIZACJI
  • Pozbywa się nieefektywnych pracowników
  • System nagradzania i awansów nie jest przypadkowy
Release Notes:
Version 1.0.0.
Comments: