Qalcwise Marketplace

REKRUTACJA
Created by:Qalcwise
Free
Quality checked
Included: Future updates
Included: Support
Department: CrossDepartamental
Industry: CrossIndustry
Languages: PL
Created: 11/10/2017
Last update: 4/3/2018
Apps in package:
Krótki 3-etapowy proces
Aplikacja do obsługi procesu rekrutacji pozwala na wysyłanie wniosku o nowy wakat, zarządzanie kandydatami oraz obsługę przeprowadzanych rozmów rekrutacyjnych.
Czytelne formularze!
Dane kandydata wraz z jego oceną i komentarzem są czytelne i łatwo dostępne. Kandydatów możesz szybko przyporządkować do określonego projektu rekrutacyjnego i dalej nimi zarządzać.
Sprawny workflow
Dzięki wbudowanemu workflow wszyscy użytkownicy zaangażowani w proces rekrutacji tj. managerowie, rekruterzy na bieżąco otrzymują informację związaną z danym projektem rekrutacyjnym.
Description:

Aplikacja do obsługi rekrutacji pozwala zarządzać wszystkimi projektami rekrutacyjnymi w Twojej firmie. Managerowie mogą wnioskować o nowy wakat, który po akceptacji osób decyzyjnych może zostać dalej procesowany. Co więcej, rekruterzy za pomocą przedmiotowej aplikacji mogą zarządzać danymi kandydatów oraz przypisywać ich do określonych projektów rekrutacyjnych. Ponadto ww. rekruter może po przeprowadzonej rozmowie rekrutacyjnej dokonać oceny oraz dodać komentarz na temat danego kandydata. Dzięki naszej aplikacji Twoja decyzja o zatrudnieniu nowego pracownika będzie dużo łatwiejsza.

Korzyści:

·         Szybki dostęp do bieżących informacji związanych z procesem rekrutacji na danym projekcie

·         Intuicyjne formularze gdzie uzupełniasz wszystkie niezbędne informacje dotyczące kandydata

·         Możliwość indywidualnej modyfikacji aplikacji pod Twoją firmę

·         Automatyzacja procesu

Release Notes:
Wersja 1
Comments: